oficiální stránky obce

Obecní kroniku začal psát v roce 1923 pan František Egert z Pohoře a jak sám píše, pochází nejstarší dochovaná zpráva o Olešnici z roku 1440 a je to pověst o Bohuši Olešenském a loupežníku Jánoši Černém. 

V roce 1600, kdy se stal držitelem Hrubé Skály Zikmund Smiřický (zároveň s ní nabyl i Olešnici), se nazývala Olešnice Smiřická. Po bitvě na Bílé Hoře byly statky Smiřických zkonfiskovány a tak i Olešnice připadla Valdštejnům. Po zavraždění Valdštejna v Chebu v roce 1634 připadlo panství Defurovi. 

Obecní škola v Olešnici byla postavena a slavnostně otevřena v říjnu 1906. V roce 1923 byl založen divadelní ochotnický spolek “Jirásek” v Olešnici. V obci byly založeny dva hasičské sbory, a to v Olešnici roku 1890 a v Pohoří r. 1925. Oba sbory jsou činné dodnes.