oficiální stránky obce

Platby poplatků je možné provést v hotovosti na obecním úřadě nebo bankovním převodem na účet u KB Turnov č. 10721581/0100. Částku a variabilní symbol Vám sdělíme na vyžádání e-mailem – potřebné údaje pro identifikaci jsou Jméno a Příjemní + adresa.

  • Poplatky pro za psi a vodné mají být uhrazeny nejdéle do 31.3. kalendářního roku za něž se platí.
  • Poplatky za odvoz komunálního odpadu – 1/2 má být uhrazena nejdéle do 31.3., 2/2 nejdéle do 30.9. kalendářního roku za něž se platí. Platbu lze provést jednou částkou nejdéle však do 31.3.